امروز: سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
 

ارسال شده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۸:۵۰ ق.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 47 ، بازديد: 514 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۸:۵۹ ب.ظ اخبار شهرستان، گالري تصاوير ، کد خبر: 105 ، بازديد: 864 views - ديدگاه: ۱

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۶:۲۹ ب.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 81 ، بازديد: 629 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۶:۰۱ ب.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 68 ، بازديد: 744 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲:۱۴ ب.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 34 ، بازديد: 626 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۸:۵۹ ق.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 21 ، بازديد: 732 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۸:۴۶ ق.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 13 ، بازديد: 827 views - ديدگاه: ۳ ديدگاه

ارسال شده ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۹:۱۳ ب.ظ اخبار شهرستان، گالري تصاوير ، کد خبر: 113 ، بازديد: 765 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۵:۵۲ ب.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 62 ، بازديد: 603 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱:۳۰ ب.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 24 ، بازديد: 733 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۲:۲۷ ب.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 181 ، بازديد: 736 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن ارائه گزارشی ازاجرای فازنخست طرح تحول سلامت که با موفقیت دردانشگاه علوم پزشکی بابل اجرا شده وازرضایت بسیارمناسب بیماران دربیمارستان های بابل همراه بوده است.

ارسال شده ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۷:۵۸ ق.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 636 ، بازديد: 527 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

تازه ترین ها

آرشیو مطالب

آمار بازديد