امروز: دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
 

ارسال شده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۸:۵۰ ق.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 47 ، بازديد: 500 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۸:۵۹ ب.ظ اخبار شهرستان، گالري تصاوير ، کد خبر: 105 ، بازديد: 850 views - ديدگاه: ۱

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۶:۲۹ ب.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 81 ، بازديد: 595 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۶:۰۱ ب.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 68 ، بازديد: 731 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۲:۱۴ ب.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 34 ، بازديد: 608 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۸:۵۹ ق.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 21 ، بازديد: 719 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۸:۴۶ ق.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 13 ، بازديد: 795 views - ديدگاه: ۳ ديدگاه

ارسال شده ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۹:۱۳ ب.ظ اخبار شهرستان، گالري تصاوير ، کد خبر: 113 ، بازديد: 754 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۵:۵۲ ب.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 62 ، بازديد: 588 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱:۳۰ ب.ظ اخبار شهرستان، تيترهاي 1 ، کد خبر: 24 ، بازديد: 713 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

ارسال شده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۲:۲۷ ب.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 181 ، بازديد: 723 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن ارائه گزارشی ازاجرای فازنخست طرح تحول سلامت که با موفقیت دردانشگاه علوم پزشکی بابل اجرا شده وازرضایت بسیارمناسب بیماران دربیمارستان های بابل همراه بوده است.

ارسال شده ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۷:۵۸ ق.ظ اخبار شهرستان ، کد خبر: 636 ، بازديد: 517 views - ديدگاه: بدون ديدگاه

تازه ترین ها

آرشیو مطالب

آمار بازديد